Informació de Prestació de Comerç Electrònic

Dades de l'entitat
MOLI PARELLADA S.L.
Molí Parellada, s / n
08775 - Torrelavit
Telèfon: +34 93.743.17.18
Correu electrònic: info@moliparellada.com
NIF. B62038146

Informació de prestació de comerç electrònic

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Molí Parellada S.L. titular de la botiga en línia de moliparellada.com i prestador de serveis de la societat de la informació, fa pública la següent informació:

- El nombre o la denominació social: Molí Parellada S.L.
- Residència o el domicili: Molí Parellada, s/n - 08775 - Torrelavit
- Adreça electrònica: info@moliparellada.com
- Telèfon: +34 93.743.17.18

Cancel·lació i/o reemborsament

Un cop realitzat el pagament, només és procedent la devolució de l’import corresponent quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic no es presti o es dugui a terme, d’acord amb l’article 24 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Seguretat en la transacció

És d'aplicació la normativa de seguretat del TPVirtual de l'entitat bancària.

Lliurament Productes

La comanda serà lliurada en el domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat escollida.
L'àmbit de lliurament recull les següents zones: Espanya.

Formes i terminis de lliurament

1. Transport:

En el mateix email en el qual s'informa el client que el producte ha sortit dels magatzems de MOLI PARELLADA S.L., es proporciona el número d'enviament i el número d'atenció al client de la companyia de transports responsable del lliurament, de manera que, en cas que sorgeixi qualsevol incidència en el lliurament, el client pugui contactar per a resoldre-la. Si en el moment del lliurament el client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per a concertar un nou lliurament. Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament és l'extraviament del paquet, el nostre transportista iniciarà una recerca. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres setmanes.

El termini màxim de lliurament és de 7 dies.

Amb la finalitat d'optimitzar el lliurament, agraïm al CLIENT que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins de l'horari laboral habitual i un telèfon de contacte, si pot ser un mòbil, on l'empresa de transports l'informarà de l'estat i previsió de lliurament.

Protecció de dades personals

De Conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a un sistema de tractament titularitat de MOLÍ PARELLADA SL amb CIF B62038146 i domicili social situat a Molí Parellada, s/n - 08775 - Torrelavit (Barcelona), amb la finalitat d'atendre sobre consultes i enviar-li informació relacionada que pot ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, MOLÍ PARELLADA SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

MOLÍ PARELLADA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que MOLÍ PARELLADA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@moliparellada.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de MOLÍ PARELLADA SL.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l'comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

Està prohibida la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.